Integritetspolicy

Studio PILATES Kristianstad AB, org.nr 559360-6642, värnar om din integritet. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina uppgifter, vad vi använder dem till och vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Studio PILATES Kristianstad AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in om dig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Uppgifterna som du lämnar till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Vi behandlar endast uppgifter när vi har laglig grund.  

VÅRA AVTAL
Genom att teckna våra avtal godkänner/samtycker du att du förstår att dina uppgifter behandlas av oss inom ramen för vår kundrelation. Genom att be om att information blir skickad till dig från vår hemsida så ger du automatiskt tillstånd att vi samlar in dina personliga uppgifter. 

KOMMUNIKATION
Vi kommunicerar information om kursstarter, erbjudanden, inbjudningar samt övrig information via e-post, sms och via vår hemsida/blogg samt via våra sociala kanaler såsom Facebook, Instagram och Vimeo. Ibland skickar vi ut nyhetsbrev med nyheter eller information som vi tror att du som användare är intresserad av. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på “avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje e-postmeddelande.

VI HANTERAR FÖLJANDE UPPGIFTER
I samband med att du börjar träna eller deltar vid workshops och andra event hos oss behandlar vi information om dig som du själv lämnar. Vidare behandlar vi information om dig som du själv lämnar eller som vi gemensamt tar fram när du deltar vid introduktion (uppgifter i hälsodeklaration och ev. fotografier). Syftet är för att kunna erbjuda dig bästa möjliga träning. 

Nedan kan du enkelt läsa i vilken omfattning och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter: 

Avtal/Fakturering
Exempel på uppgifter som vi behandlar för att hantera våra avtal inkl.fakturering:

 • Namn 
 • Personnummer/Organisationsnummer 
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) 
 • Betalningsinformation och historik 
 • Anmälan och ev. anteckningar som du lämnar i samband med anmälan eller förfrågan 

Introduktion/träningsprogram
Exempel på uppgifter som vi behandlar för att erbjuda dig bästa möjliga träning:

 • Namn 
 • Personnummer 
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) 
 • Annan personlig information såsom yrke, fritidssysselsättning 
 • Hälsodata som du själv lämnar såsom hälsotillstånd 
 • Journalutdrag du själv väljer att lämna 
 • Anteckningar från tester samt hållningsanalys 
 • Fotografier av hållning 
 • Ev. anteckningar/träningsprogram 

Att lämna dess uppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst kan återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina känsliga uppgifter (inklusive journalutdrag) genom att skicka ett e-postmeddelande till info@studio-pilates.se

Foto- och videomaterial
Vid deltagande vid kurser, workshops eller andra event hos oss kan vi komma att ta fotografier eller göra videoupptagningar. Sådana fotografier och videos kan komma att användas i våra sociala medier (såsom Facebook, Instagram m.m.) samt återges på vår hemsida, vår blogg, i våra nyhet- och informationsutskick samt i vår övriga marknadsföring. Genom att delta vid kurser, workshops eller andra event förutsätter vi att du accepterar att vi använder foto- och videomaterial för ovan nämnda syften. Om du har lagligt rätt att att inte var med (ex skyddad identitet) eller motsätter dig att vara med på våra foton eller videoupptagningar är det viktigt att du meddelar oss i förväg (skriftligt på avtal) samt vid eventuell fotning/filmning. 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER
Efter avslutad träning behåller vi dina personuppgifter under 3 år för att därefter radera dem. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex, om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke (detta gäller för känsliga uppgifter som vi behandlar enligt ovan). Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter (exempelvis bokföringslagen). Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. 

Vårt nyhetsbrev får du tills dess du själv avslutar din prenumeration.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Medlems personuppgifter hanteras endast av oss Studio PILATES och i de fall det är nödvändigt för att Studio PILATES ska kunna erbjuda Medlem sina tjänster med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för Studio PILATES räkning och enligt Studio PILATES instruktioner. Studio PILATES har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa Studio PILATES säkerhetskrav. Utöver de personuppgifter Medlem själv lämnar till Studio PILATES kan Studio PILATES också komma att samla in personuppgifter från s.k. tredje part. Exempelvis kan Studio PILATES komma att samla in uppgifter från sociala medier. Studio PILATES har personuppgiftsbiträden som hjälper till med bl.a fakturering och betallösningar samt bokningssystem. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med särskilt utvalda samarbetsföretag, exempelvis i syfte att annonsera eller leverera varor och tjänster till dig. Vi kan exempelvis dela dina personuppgifter med Facebook, Instagram eller ett annat socialt medium. När vi delar dina personuppgifter med exempelvis Facebook eller Instagram kan en sådan delning innefatta att dina personuppgifter överförs till ett s.k. tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES. Om vi exempelvis delar dina personuppgifter med Facebook kan dina personuppgifter överföras till USA, och även till annat tredjeland. Facebook är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och de har en egen personuppgiftspolicy. Det går dock inte att garantera att du i USA eller annat tredjeland har samma skydd för dina personuppgifter som du har inom EU. En myndighet i USA skulle exempelvis av Facebook kunna begära att få tillgång till dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du har rätt att skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Återkallning av samtycke skickas skriftligen till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar, ett s.k. registerutdrag. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Studio PILATES Kristianstad AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL VÅRA VILLKOR
Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida. 

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

E-postadress: info@studio-pilates.se

Studio PILATES Kristianstad AB
Karlavägen 8
291 54 Kristianstad